Τοποθέτηση προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κων/νος Σκρέκας.

Ειδικότερα, με σειρά αποφάσεων τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι ανά ΕΕΔΠ οι εξής:

ΕΕΔΠ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: Μπέλλας Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’ (ΑΔΑ: 9ΦΝΓ4653Π8-Ν5Τ).
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας: Καλλίρης Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’ (ΑΔΑ: 9ΦΝΓ4653Π8-Ν5Τ).

ΕΕΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: Αγγελόπουλος Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολογικού) με βαθμό Α΄ (ΑΔΑ: 66ΛΙ4653Π8-ΒΡΩ).
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας:

ΕΕΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: Μπουκουβάλα Μαρία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’ (ΑΔΑ: Ψ1Ι84653Π8-ΘΩΥ).
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας: Βρακότας Νικόλαος, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας με βαθμό Α’ (ΑΔΑ: Ψ1Ι84653Π8-ΘΩΥ).

ΕΕΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: Νούλα Γεωργία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’ (ΑΔΑ: Ω53Ν4653Π8-7ΞΗ).
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας: Κατσάδα Αλκμήνη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’ (ΑΔΑ: Ω53Ν4653Π8-7ΞΗ).

ΕΕΔΠ ΚΡΗΤΗΣ 

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: Παπαδόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α΄ (ΑΔΑ: ΨΛΗ54653Π8-Γ6Δ).
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας: Κασωτάκη Μαρία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α΄ (ΑΔΑ: ΨΛΗ54653Π8-Γ6Δ).

ΕΕΔΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας:

ΕΕΔΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: Τοκατλίδης Αλέξανδρος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α΄ (ΑΔΑ: ΩΤΔΒ4653Π8-723).
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας: Κοσιώνη Κωνσταντίνα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄ (ΑΔΑ: ΩΤΔΒ4653Π8-723).ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: