Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (2023-24)

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, ορίστηκαν τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τα επόμενα δυο έτη.

Πρόεδρος:

– Νικόλαος Παπαντίνα, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Μαγδαληνή Καραγεώργου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο ίδιο Γραφείο του Υ.Π.ΕΝ.

Μέλη:

– Ευάγγελος Γκουντούφας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α ́, Προϊστάμενος της Δ/νσης Προστασίας Δασών, με αναπληρωτή αυτού τον Στυλιανό Τζαφέρο, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου της ίδιας Δ/νσης.

– Σταύρος Τσιλίκουνας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α ́, Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών, με αναπληρώτρια αυτού την Δέσποινα Παϊταρίδου, υπάλληλος του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊσταμένη του Τμήματος Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων της ίδιας Δ/νσης.

– Παναγιώτης Δρούγας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α ́, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών, με αναπληρώτρια αυτού την Σουζάνα Ανδρίτσου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, της ίδιας Δ/νσης.

Δρ. Παναγιώτης Κουλελής, Ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών οικοσυστημάτων, με αναπληρώτρια την Δρ. Ευαγγελία Αβραμίδου, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών οικοσυστημάτων.

Εισηγητές ορίζονται αναλόγως των συζητούμενων θεμάτων, οι καθ΄ ύλη αρμόδιοι Τμηματάρχες των οικείων θεματικών Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτές αυτών τους νόμιμους αναπληρωτές στα κύρια καθήκοντά τους.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Κόλια Ιωάννα, ΔΕ Διοικητικών ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κρεντήρη Παναγιώτα, ΤΕ Δασοπόνων.

Η θητεία των μελών είναι διετής και λήγει την 31η-12-2024.
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: