Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Υπάρχει η δυνατότητα μιας ενιαίας δομής προστασίας του περιβάλλοντος;

«Σύστημα εποπτείας, φύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος: Ποια η κατάσταση σήμερα; Υπάρχει η δυνατότητα μιας ενιαίας δομής προστασίας του περιβάλλοντος; Ποιες οι προϋποθέσεις για αυτό;»

ΠΕΔΔΥ: «Σκοπιμότητα ή πολιτική υποκρισία»

Η νομοθεσία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΡΗΤΑ τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σε δάση, αιγιαλούς, παραλίες και αρχαιολογικούς χώρους κλπ και αυτή η απαγόρευση ήταν και είναι γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία τακτοποίησης και κυρίως στη διοίκηση.

Την ημερίδα διαφήμισης για το νέο δασοκτόνο νόμο καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Α.Δ. Αττικής

«Βάζει τους ίδιους τους Δασικούς Υπαλλήλους, που υποτίθεται ότι προασπίζονται την προστασία των δασών, να εισηγηθούν πώς θα καταστρέφονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις!!!»

Ανακοίνωση της Αυτόνομης Δημοκρατικής Συνεργασίας Δασολόγων Δ.Υ. για την ημερίδα εφαρμογής του ν. 4280/2014

Η θέση των Δασολόγων και όλων των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες δεν είναι σε ημερίδες που προωθούν την εφαρμογή αντισυνταγματικών και δασοκτόνων διατάξεων.

Αναγνώριση Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγάλεω ως συνεργαζόμενου με τις δασικές υπηρεσίες

Με την υπογραφή της απόφασης ο Κ.Σ. είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της 25234/163/7−4−1976 απόφασης του Υπ. Γεωργίας και τους «περί λειτουργίας σωματείων» νόμους.

Αξιολόγηση στοιχείων λειτουργίας Δασικών Υπηρεσιών

Συνήλθε σήμερα εκ νέου η Ομάδα Εργασίας για την Αξιολόγηση των Δομών και την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα.

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το ν/σ για τα δάση

Νομιμοποιεί και αναγνωρίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας καταπατήσεων, εκχερσώσεων, επεκτάσεων σε χιλιάδες στρέμματα δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων, δικαιώνοντας τον εμπρηστή και καταπατητή.