ΣΕΕΔΔ

Έβλεπαν το δάσος και… έχαναν τον χάρτη

Τι αναφέρει η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), αναφορικά με τις αιτίες, τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στο να μην έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Αρμοδιότητα εξέτασης, από το ΣΕΕΔΔ, πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη – Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης να ανακαλεί τέτοιες πράξεις

Αρμοδιότητα εξέτασης, από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη – Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης να ανακαλεί τέτοιες πράξεις, μετά από σχετική πρόταση σε έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ.

Πληροφοριακό σύστημα για το δειγματοληπτικό έλεγχο επικυρωμένων αντιγράφων

Στη δημιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος προχώρησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ελέγχου των φωτοαντιγράφων της τάξης του 5%,

Σοβαρές επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα και το δασικό περιβάλλον, από τις οικοδομικές δραστηριότητες, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη

Στη διαπίστωση ότι η διοίκηση δεν λειτούργησε υπό το πρίσμα της προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρής, μη αναστρέψιμης βλάβης, προχώρησε ο Συνήγορος του Πολίτη

Ερωτήσεις βουλευτών Έβρου για την Δασική Υπηρεσία

Tο Δασαρχείο Διδυμοτείχου έχει την ευθύνη για 2.020.000 στρέμματα, δηλαδή το μισό της έκτασης του νομού Έβρου και εξυπηρετεί τα αιτήματα πολιτών από 87 τοπικές και δημοτικές κοινότητες, διεκπεραιώνοντας ετησίως χιλιάδες υποθέσεις.

Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ στις ερωτήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση δασαρχείων

Αντίθετα πιστεύει ότι τα προβλήματα λειτουργίας των εν λόγω δομών που έχουν ανακύψει με τα Π.Δ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που εκδόθηκαν σε επιταγή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, Καλλικράτης), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη

Παρατηρήσεις, απόψεις επί της Έκθεσης Επιθεώρησης – Έρευνας των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (383/Α/2013)

∆εν αναγράφεται πουθενά στην έκθεση ότι ο κύριος σκοπός της ∆ασικής Υπηρεσίας δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση μεμονωμένων πολιτών αλλά και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ των ελληνικών δασών και δασικών εκτάσεων

ΟΣΕΑΔΕ: Απόφαση σχετικά με την Έκθεση Επιθεώρησης – Έρευνας για τα Δασαρχεία

Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την καρατόμηση των δασικών υπηρεσιών είναι ενταγμένη στο γενικότερο σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα και έχει ήδη βρει υποστηριχτές το «ανεξάρτητο» ΣΕΕΔΔ.

Σχόλια επί της Έκθεσης Επιθεώρησης-Έρευνας στα Δασαρχεία της χώρας

Έχει τονιστεί επανειλημμένα ότι προκειμένου να ανταπεξέλθει πλήρως στα αντικείμενά της η Ελληνική Δασική Υπηρεσία (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) απαιτείται η στελέχωσή της από Δασικό προσωπικό

Ερωτηματολόγιο Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Από την πρώτη ματιά φαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο αντιμετωπίζει τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, όπως αυτές (πρέπει να) λειτουργούν, δηλ. ως μάχιμες. Δεν είναι τυχαίο το ότι απευθύνεται μόνο στους Δασάρχες και σε Δ/ντές Δασών χωρίς Δασαρχεία, παραβλέποντας τις Δ/νσεις Δασών με Δασαρχεία.

Διενέργεια Επιθεώρησης – Έρευνας στα Δασαρχεία της Χώρας (Ερωτηματολόγιο)

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) διενεργεί Επιθεώρηση-Έρευνα, με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας, ήτοι σε 103 περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

«Επέκτειναν» τους ελαιώνες μέσα στο δάσος

Το πρώτο πόρισμα των ελεγκτών αποκάλυψε καταπατήσεις στο Μεσολόγγι Του Κωστα Ονισενκο Αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) στο δασαρχείο Μεσολογγίου για καταπατήσεις δασικών εκτάσεων. Το πόρισμα συντάχθηκε μετά τη διερεύνηση καταγγελιών για… Read More ›