Τοποθέτηση προϊσταμένων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία της ΕΕΔΠ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, τοποθετούνται προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθέτηση προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κων/νος Σκρέκας.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Στην τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας