Έκθεση Επιθεώρησης – Έρευνας

Αποκεντρωμένη σε δασοφύλακες: Περιμένουμε και την πρόταση του συλλόγου για τα δασαρχεία…

Αναμένουμε την πρόταση του συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Ελλάδας σχετικά με την επάνδρωση του Δασαρχείου Σκοπέλου αλλά και άλλων περιφερειακών Δασαρχείων (πλην της έδρας των Νομών)

Ερωτήσεις βουλευτών Έβρου για την Δασική Υπηρεσία

Tο Δασαρχείο Διδυμοτείχου έχει την ευθύνη για 2.020.000 στρέμματα, δηλαδή το μισό της έκτασης του νομού Έβρου και εξυπηρετεί τα αιτήματα πολιτών από 87 τοπικές και δημοτικές κοινότητες, διεκπεραιώνοντας ετησίως χιλιάδες υποθέσεις.

Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ στις ερωτήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση δασαρχείων

Αντίθετα πιστεύει ότι τα προβλήματα λειτουργίας των εν λόγω δομών που έχουν ανακύψει με τα Π.Δ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που εκδόθηκαν σε επιταγή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, Καλλικράτης), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη

Επιτακτική η στελέχωση και χρηματοδότηση των Δασαρχείων στον Νομό Ηλείας κι όχι συγχώνευση τους

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: Προτίθενται να κλείσουν Δασαρχεία στο Νομό Ηλείας όπως τους προτείνετε στην προαναφερόμενη Έκθεση; Προτίθενται να προσλάβουν το απαιτούμενο βάσει των καταγεγραμμένων ελλείψεων επιστημονικό, ειδικευμένο και άκρως απαραίτητο προσωπικό στα Δασαρχεία του Νομού Ηλείας;

Παρατηρήσεις, απόψεις επί της Έκθεσης Επιθεώρησης – Έρευνας των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (383/Α/2013)

∆εν αναγράφεται πουθενά στην έκθεση ότι ο κύριος σκοπός της ∆ασικής Υπηρεσίας δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση μεμονωμένων πολιτών αλλά και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ των ελληνικών δασών και δασικών εκτάσεων

Να συνεχισθεί η αυτόνομη λειτουργία του Δασαρχείου Αριδαίας

Ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ζητεί συνεχισθεί η αυτόνομη λειτουργία του Δασαρχείου Αριδαίας.

ΟΣΕΑΔΕ: Απόφαση σχετικά με την Έκθεση Επιθεώρησης – Έρευνας για τα Δασαρχεία

Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την καρατόμηση των δασικών υπηρεσιών είναι ενταγμένη στο γενικότερο σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα και έχει ήδη βρει υποστηριχτές το «ανεξάρτητο» ΣΕΕΔΔ.

Σχόλια επί της Έκθεσης Επιθεώρησης-Έρευνας στα Δασαρχεία της χώρας

Έχει τονιστεί επανειλημμένα ότι προκειμένου να ανταπεξέλθει πλήρως στα αντικείμενά της η Ελληνική Δασική Υπηρεσία (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) απαιτείται η στελέχωσή της από Δασικό προσωπικό

Ερωτηματολόγιο Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Από την πρώτη ματιά φαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο αντιμετωπίζει τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, όπως αυτές (πρέπει να) λειτουργούν, δηλ. ως μάχιμες. Δεν είναι τυχαίο το ότι απευθύνεται μόνο στους Δασάρχες και σε Δ/ντές Δασών χωρίς Δασαρχεία, παραβλέποντας τις Δ/νσεις Δασών με Δασαρχεία.

Διενέργεια Επιθεώρησης – Έρευνας στα Δασαρχεία της Χώρας (Ερωτηματολόγιο)

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) διενεργεί Επιθεώρηση-Έρευνα, με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας, ήτοι σε 103 περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.