Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Αγορά 20 διπλοκάμπινων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4X4 για τις δασικές υπηρεσίες

Εγκρίθηκε η αγορά 20 πετρελαιοκίνητων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4, από το ελεύθερο εμπόριο, για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Δασικών Περιφερειακών Υπηρεσιών

Ημερίδα: «Τα δάση της Ελλάδας, η αξία τους και η σημασία της σωστής διαχείρισής τους»

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ) και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Τοποθέτηση Προϊσταµένων Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων του ΥΠΕΚΑ

Με την υπ’ αριθμ. 50438/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ610-26Ι) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής τοποθετούνται προϊστάµενοι στα Τµήµατα και Γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος