Δασική Αστυνομική Διάταξη

Χριστουγεννιάτικα δένδρα: Έλεγχος της υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησής τους στη Θεσσαλονίκη

Με δασική ρυθμιστική διάταξη που εξέδωσε το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης σκοπεύει να ασκήσει αποτελεσματικότερο έλεγχο στην υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δένδρων

Έλεγχος της υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης χριστουγεννιάτικων δέντρων και κλάδων στη Θεσσαλονίκη

Με δασική ρυθμιστική διάταξη που εξέδωσε το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης σκοπεύει να ασκήσει αποτελεσματικότερο έλεγχο στην υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δένδρων

ΣτΕ 4690/2015: Ακύρωση απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω πληµµελούς δηµοσίευσης

Οι διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα για να λάβουν νόμιμη υπόσταση, απαιτείται, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους, να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αντιδράσεις για την ΔΑΔ Μεταφοράς Δασικών Προϊόντων του Δασαρχείου Ιωαννίνων

Στα κάγκελα έχουν βγει τα μέλη δασικών συνεταιρισμών και οι έμποροι καυσόξυλων, αντιδρώντας στη νέα Δασική Αστυνομική Διάταξη Μεταφοράς Δασικών Προϊόντων του Δασαρχείου Ιωαννίνων που επιβάλλει ωράριο στη μεταφορά των δασικών προϊόντων.

Περί της νομικής φύσεως των δασικών αστυνομικών και δασικών απαγορευτικών διατάξεων

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί συχνά τις δασικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αφορά τη νομική φύση και τις έννομες συνέπειες των δασικών απαγορευτικών και δασικών αστυνομικών διατάξεων.

Έλεγχος της υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης χριστουγεννιάτικων δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Με δασική ρυθμιστική διάταξη που εξέδωσε το δασαρχείο Θεσσαλονίκης σκοπεύει να ασκήσει αποτελεσματικότερο έλεγχο στην υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δένδρων

Εγκύκλιος: Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων

Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων διώκονται σε βαθμό πταίσματος και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση εάν από την παράβαση των διατάξεων αυτών η προκύψασα ζημία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Δασαρχείο Λαγκαδά: αστυνομική ρυθμιστική διάταξη συλλογής – προστασίας αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών.

Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικών φυτών – φαρμακευτικών βοτάνων από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από χορτολιβαδικές – βραχώδεις εκτάσεις χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Λαγκαδά.

Χανιά: επείγοντα μέτρα για την προστασία των αρωματικών φυτών

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, επιτρέπεται η συλλογή αυτών των αρωματικών φυτών μόνο για προσωπική χρήση, με προσεκτική κοπή των βλαστών και για ποσότητες έως 500 γραμμάρια.

Ρυθμιστική Διάταξη συλλογής – προστασίας αρωματικών & φαρμακευτικών βοτάνων απο το Δασαρχείο Μεσολογγίου

Και το Δασαρχείο Μεσολογγίου ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ελέγχου και προστασίας των αρωματικών-φαρμακευτικών βοτάνων της περιοχής αρμοδιότητας του, λόγω της αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής,

Εγκύκλιος: Προστασία αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας

Χρέος των δασικών υπηρεσιών της χώρας είναι να προστατέψουν τις εκτάσεις όπου φύονται τα ανωτέρω φυτά, εφαρμόζοντας τις σχετικές για το σκοπό αυτό διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αλλά και τα ίδια τούτα τα φυτά, με την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων προστασίας τους.

Ρυθμιστική Διάταξη για αρωματικά φυτά – καρπούς – μύκητες από το Δασαρχείο Αμφιλοχίας

Η Δασάρχης Αμφιλοχίας εξέδωσε την αριθμ. 2/2013 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη (ΔΑΔ) λόγω της αυξημένης ανάγκης ελέγχου και προστασίας ορισμένων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Προστασία των ορεινών υδάτων της περιοχής του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

Ο Δασάρχης Καλαμπάκας εξέδωσε την αριθμ. 36/2013 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί – ρυθμιστεί η διενέργεια αλιείας και να προστατευθεί ο αλιευτικός πλούτος στα ορεινά ρέοντα ύδατα

Δωδεκάνησα: Έλεγχος στην ανεξέλεγκτη συλλογή αρωματικών & φαρμακευτικών βοτάνων

Σύμφωνα με την σχετική Δ.Α.Δ., επιτρέπεται για κάλυψη των ατομικών αναγκών, η συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης αυστηρά της εκρίζωσης) των ειδών

Φρένο στην ανεξέλεγκτη συλλογή δασικών προϊόντων (ορχιδέες, κρίνους, μανιτάρια, φαρμακευτικά – αρωματικά φυτά)

Σειρά απαγορεύσεων για λήψη συλλογή και απόληψη δασικών προϊόντων από τις δημοτικές και δημόσιες δασικές εκτάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ορχιδέες, τους κρίνους, τα μανιτάρια, τη ρίγανη, το τσάι του βουνού, το μελισσόχορτο, καθώς και το φυτόχωμα, περιλαμβάνονται στην δασική ρυθμιστική διάταξη της Δ/νσης Δασών Χίου.