Ορισμός δάσους

Επί Ασπαλάθων: η συνέχεια

«Ἡ φύσις μηδὲν μήτε ἀτελὲς ποιεῖ, μήτε μάτην»

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Τέως Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Γνωμοδότηση ΣΤΕ 26/2016 [Ορισμός συνεκτιμώμενων στοιχείων & επιστημονικών κριτηρίων για την υπαγωγή των εκτάσεων στις περ. 1, 2, & 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει]

Ως πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) θεωρούνται οι εκτάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά

ΣΤΕ: Επαναδιατύπωση βασικών άρθρων του σχεδίου Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, έκαναν ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο στον ορισμό του δάσους και δασικής έκτασης, όσο και στις “οργανικές ενότητες” που για το χαρακτηρισμό τους απαιτείται ως ελάχιστη έκταση τα 700 τ.μ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τον τελευταίο χρόνο από μεριά της πολιτείας, με μια σειρά νόμους και διατάγματα επιχειρείται το ξεπούλημα του δασικού πλούτου της χώρας στα ιδιωτικά συμφέροντα και η “νομιμοποίηση” των δασικών παραβάσεων

Εγκύκλιος: Χαρακτηρισμός εκτάσεων

Μέχρι την έκδοση του Π.∆. η υπαγωγή εκτάσεων στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, θα διενεργείται, κατά την επιστηµονική κρίση του αρµόδιου δασικού οργάνου , µε βάση τους ορισµούς που παρατίθενται στις οικείες ως άνω
διατάξεις και τη σχετική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.