Δύο θεμελιώδεις αποστολές

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Μια ακόμη σημαντικότατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προστίθεται στο ενεργητικό ερμηνείας και εφαρμογής του περιβαλλοντικού Συντάγματός μας. Πρόκειται για την ΣτΕ 2236/2018 (Ε΄ Τμήματος). Μεταξύ των πολλών θεμάτων για τα οποία αποφαίνεται η συγκεκριμένη απόφαση, αξίζει να επισημανθούν αυτά που αναφέρονται στις δύο κύριες αποστολές, κατά την άποψή μας, του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου.

Αποφαίνεται η απόφαση: 

«…µε τις διατάξεις του άρθρου 24 §§ 1 και 2 Συντ., όπως αυτές αναθεωρήθηκαν µε το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, επιβάλλονται στο Κράτος, µε πανομοιότυπη διατύπωση, δύο διακεκριμένες, αλλά εξίσου σημαντικές αποστολές. Κατά το εδάφιο δ’ της παραγράφου 1, «η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους», κατά δε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2, «η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους…».

Αποστολές (όρος ευρύτερος) και υποχρεώσεις, αμφότερες ανεκπλήρωτες.

Πρώτη αποστολή-υποχρέωση

«…Η πρώτη συνταγματική υποχρέωση, αυτή του δασολογίου, θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι η δασική χαρτογράφηση της χώρας αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή θεμελιώδους σημασίας συλλογικού αγαθού, που αποτελεί αντικείμενο συνταγματικής προστασίας. Τούτο δε, διότι τα δάση συνιστούν μέρος του φυσικού κεφαλαίου και πρέπει, ως περιβαλλοντικό αγαθό, να τελούν σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς…».

Δεύτερη αποστολή-υποχρέωση

«…Η δεύτερη συνταγματική υποχρέωση, αυτή του κτηματολογίου, θεσπίζεται µε τις διατάξεις περί χωροταξικής αναδιαρθρώσεως της χώρας, αποσκοπεί, δηλαδή, εξ ορισμού, στη διασφάλιση ποιοτικού οικιστικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους, αποβλέποντας, όµως, παραλλήλως και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς την οποία η διαμόρφωση βιώσιμου οικιστικού περιβάλλοντος δεν είναι νοητή. Η διττή αυτή λειτουργία του κτηματολογίου αναλύεται σε δέσμη συνταγματικών στόχων που είναι, μεταξύ άλλων, η ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας βάσει αξιόπιστων πληροφοριών ως προς τα γεωχωρικά δεδοµένα και τις χρήσεις γης, και, περαιτέρω, η χάραξη και εφαρµογή πολιτικής γης, αγροτικής πολιτικής, αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σχεδιασµού για την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων…».

Ισόκυρες συνταγματικά διατάξεις

«…οι δύο συνταγµατικές αποστολές, του δασολογίου και του κτηµατολογίου, δεν µπορούν να ιεραρχηθούν µε βάση τη σηµασία τους, αφού, άλλωστε, προβλέπονται από τυπικώς ισόκυρες συνταγµατικές διατάξεις (άρθρο 24 § 1 και άρθρο 24 § 2), είναι δε και ουσιαστικώς αλληλένδετες, διότι ούτε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος νοείται χωρίς τη χωροταξική διάρθρωση των δραστηριοτήτων που το απειλούν και την εφαρµογή πολιτικής γης στηριζόµενης σε αξιόπιστα γεωχωρικά δεδοµένα, ούτε είναι δυνατή η διασφάλιση βιώσιµου και ποιοτικού οικιστικού περιβάλλοντος χωρίς την αξιόπιστη οριοθέτηση και την αποτελεσµατική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και, µάλιστα, των δασών…».

Κατά τα άλλα, τα δασικά αυθαίρετα, υπό τη μορφή των λεγόμενων «οικιστικών πυκνώσεων», τακτοποιούνται αλλά δε νομιμοποιούνται. Αλήθεια πόσο φτωχή φαντάζει η ελληνική νομική γλώσσα. 

 

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 25.02.2019

Διαβάστε επίσης:
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξη

 

 ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: