Διαχείριση Άγριας Πανίδας

Λύκοι στις πύλες του Παρισιού

Τα δάση λίγο έξω από το Παρίσι αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τους λύκους, επειδή διαθέτουν καλούς πληθυσμούς από αγριογούρουνα και ελάφια, σημαντική πηγή τροφής για τους λύκους.

Εκτιμήσεις Υπηρεσίας Θήρας για πληθυσμό θηραμάτων

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων σε συνάρτηση με την έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων.

Η αναπαραγωγή του αγριόχοιρου

Είναι λοιπόν πρωταρχικό σε μια κυνηγετική διαχείριση του πληθυσμού του αγριόχοιρου να μένει στη φύση το 20% των ώριμων και μεγάλων κάπρων για να έχουμε και μια ποιότητα στην αναπαραγωγή.

Το ζαρκάδι και η κυνηγετική του διαχείριση

Και εδώ βρίσκεται η πεμπτουσία της κυνηγετικής διαχείρισης του είδους. Τι πρέπει να κάνει το κυνήγι; Να ρυθμίζει την αναλογία των φύλων και την πληθυσμιακή πυκνότητα, ώστε ο πληθυσμός να παράγει πάντα τα μέγιστα πλεονάσματα.

Πολυπληθή είδη και η διαχείριση της θήρας τους: η περίπτωση της σιταρήθρας και των κορακοειδών

Η τροποποίηση αφορά τον περιορισμό της λήξης της κυνηγετικής περιόδου της σιταρήθρας από 10/2 σε 31/1 και των κορακοειδών από 28/2 σε 20/2. Τι συμβαίνει άραγε με αυτά τα είδη και θα έπρεπε να περιοριστεί η κάρπωσή τους;

Διαχείριση της θήρας μετά από δασικές πυρκαγιές

Κάθε καλοκαίρι η χώρα μας πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις, ιδίως κατά τα τελευταία έτη. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ελλιπή διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων

Η επιστήμη της διαχείρισης άγριας πανίδας

Η επιστήμη της διαχείρισης της άγριας πανίδας (wildlife management) προσπαθεί να εξισορροπήσει τις ανάγκες της άγριας πανίδας με τις ανάγκες των ανθρώπων. Εκτιμά την καταλληλότητα των ενδιαιτημάτων και απογράφει τους πληθυσμούς της πανίδας..