Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Παρουσία του Γ.Γ. Δασών, Κ. Αραβώση, η κοπή της βασιλόπιτας στην Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δασών, Κωνσταντίνου Αραβώση, πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής της Βασιλόπιτας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου για το νέο έτος

Τοποθέτηση προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κων/νος Σκρέκας.

Δημιουργία ιστοσελίδων για τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.Π.ΕΝ., ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Στην τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας