Προσλήψεις

Πρόσληψη 6 ατόμων στην Διεύθυνση Δασών Λέσβου

H Διεύθυνση Δασών Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δνσης Δασών Λέσβου που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κουντουριώτη 79, Μυτιλήνη, Τ.Κ 81100) και συγκεκριμένα: Δύο (2) Εργατών –… Read More ›

Θέση για έναν δασολόγο στο Δασαρχείο Πεντέλης

Το Δασαρχείο Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Πεντέλης που εδρεύει στο Γέρακα (Κλεισθένους 403, ΤΚ 153 44, ΓΕΡΑΚΑΣ) και συγκεκριμένα: Ένα (1) Δασολόγο Π.Ε. με… Read More ›

Θέση για έναν δασολόγο στο Δασαρχείο Μολάων

Το Δασαρχείο Μολάων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Μολάων που εδρεύει στους Μολάους (Μολάοι, Τ.Κ.23052) και συγκεκριμένα: Ένα (1) Δασολόγο Π.Ε. με διάρκεια σύμβασης 8… Read More ›

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δασαρχείο Αμαλιάδας

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Αμαλιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ( 5 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Αμαλιάδας

Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων στη Δ/νση Δασών Χανίων

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων , που εδρεύει στο Νομό Χανίων

Θέση για έναν δασολόγο στο Δασαρχείο Καρδίτσας

Το Δασαρχείο Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα (Τέρμα Χαρ. Φλωράκη, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα) και συγκεκριμένα:

Πρόσληψη δυο δασολόγων και ενός δασοπόνου στη Χίο

Η Διεύθυνση Δασών Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δνσης Δασών Χίου που εδρεύει στη Χίο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (8 θέσεις εποχικού προσωπικού) στον Φ.Δ. Βίκου – Αώου και Πίνδου

Ο Φορέας Δ ιαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών