Δασικός Χάρτης: Οριοθέτηση βοσκοτόπων εντός δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα

Ματθαίος Φιλιππάκης,
Δασολόγος Δ/νσης Δασών Λασιθίου

Σειρά αναμορφωμένων και επικαιροποιημένων προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για την κατάρτιση των δασικών χαρτών.

Δασικός Χάρτης (Α΄): Εποικιστικές εκτάσεις

Δασικός Χάρτης (Β΄): Πρόδηλα Σφάλματα

Δασικός Χάρτης (Γ΄): Βλαστικά κριτήρια χαρακτηρισμού εκτάσεων – Ποσοστό δασικής βλάστησης, είδη δασικών θάμνων – Η περίπτωση του ασπάλαθου

Μέρος Δ΄

Δασικός Χάρτης

Τροποποιήσεις προβλέψεων.

Θέμα: Οριοθέτηση βοσκοτόπων εντός δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα

Παραπομπή:

Ι. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών εκδηλώθηκαν αντιδράσεις των κτηνοτρόφων που εστιάζουν κυρίως στα εξής σημεία:

– μας παίρνουν τα χωράφια!…. δηλαδή τις ιδιοκτησίες τους όπως αυτοί τις εννοούν που έχουν εγκλωβιστεί στις καταχωρήσεις του Δ.Χ. ως δασικού χαρακτήρα εν γένει εκτάσεις, στις οποίες εγείρεται και η κατά τεκμήριο κυριότητα του δημοσίου, ή κάμπτεται εν μέρει αυτή κατά το άρθρο 62 του ν. 998/79 στη περίπτωση της Κρήτης κ.τ.λ.

– θα μας κόψουν τις επιδοτήσεις!….. δηλαδή θα ακυρωθούν οι εγγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προς τους δηλωμένους βοσκοτόπους που στο Δ.Χ. πιστοποιούνται ως δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

– θα ξεπουλήσει το κράτος τις συγκεντρωμένες εκτάσεις!…., εννοούν πως θα αποβάλλουν την κτηνοτροφία, εκχωρώντας τις εκτάσεις αυτές στα μεγάλα συμφέροντα, στις ΑΠΕ, στα ξενοδοχεία , για το υπερταμείο των δανειστών κ.τ.λ.

ΙΙ. Μαζί με τις παραπάνω αιτιάσεις και κατά σύγχυση των πραγμάτων διατυπώνονται και προτάσεις στα εξής σημεία:

α) να καταπέσει ο Δ.Χ. με την έννοια να μην υπάρχει καθόλου ως εργαλείο για την ανάπτυξη.

β) να ακυρωθεί η παρούσα φάση και να ανασυνταχθεί με την έννοια πως πρέπει να αποδοθούν τα βοσκοτόπια ως μη υπαγόμενα στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας.

γ) να αναγνωρισθεί η ιδιοκτησία σε δασικές εκτάσεις ήτοι: οι δηλωμένες δασικές περιοχές στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εικονικοί βοσκότοποι, οι δηλωμένες δασικές περιοχές στον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνιστούν τους πραγματικούς βοσκότοπους και οι αδήλωτες δασικές περιοχές των πραγματικών αυτών βοσκοτόπων όπου και εκτρέφονται και σταβλίζονται τα ζώα.

Σχόλιο: Ήδη η κατάσταση αυτή για την οποία διαχρονικά και κατά συλλογική επιορκία των υπευθύνων σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο προκλήθηκε από: το τρόπο δηλώσεων, το τρόπο χορήγηση κτηνοτροφικών μητρώων, το τρόπο καταβολής δικαιωμάτων, την έλλειψη προμελέτης και ελέγχου στη πορεία, το τρόπο χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος (κατάχρηση βοσκοϊκανότητας), έχει διαμορφώσει εκρηκτικό πεδίο διότι: ο Δ.Χ αποκαλύπτει πλέον όλη τη σαθρή βάση της κτηνοτροφίας, η χώρα αποκαλύπτεται στην Ε.Ε. για διασπάθιση χρημάτων, για ψευδείς δηλώσεις, για κακουργηματικού χαρακτήρα πολιτικές, για παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού νόμου, του Εθνικού πλαισίου, του Συντάγματος.

δ) να καταβάλλονται κανονικά οι επιδοτήσεις. Στο τελευταίο αυτό αίτημα συνοψίζονται όλες οι αντιδράσεις και εφόσον επιλυθεί και ενημερωθούν σωστά οι κτηνοτρόφοι θα δοθεί χώρος διαλόγου και χρόνος επούλωσης των οιονδήποτε παραλείψεων, ώστε να περισωθεί και η ανάγκη ύπαρξης Δ.Χ.

ΙΙΙ. Στη παρούσα πρόταση ρυθμίσεων των προβλέψεων του νόμου περιοριζόμαστε στα πλαίσια της ικανοποίησης του τελευταίου αυτού αιτήματος που «καίει» το κλάδο και προκαλεί πανικό στους παραγωγούς.

Ρυθμίσεις νόμου.

α) αναγνωρίζεται το δικαίωμα ελευθέρας άνευ τέλους κτηνοτροφικής νομής στα δηλωθέντα έως τώρα δασικά εδάφη-(ορίων βοσκοτόπων) του Δ.Χ. με τους περιοριστικούς όρους χρήσης φυσικού περιβάλλοντος της Δασικής και της εν γένει περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής νομοθεσίας (εκχερσώσεις, υλοτομίες αλλοιώσεις τοπίων, φωτιές, υπερβόσκησης κ.τ.λ.).

β) στα πλαίσια αναμόρφωσης του Δ.Χ. οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπαίθρου συνεργάζονται με την δασική υπηρεσία και συγκροτούν φακέλους κτηνοτροφικών μητρώων στους οποίους θα περιλαμβάνεται: Ο φάκελος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της αρμόδιας υπηρεσίας, χάρτης του πραγματικού βοσκοτόπου σημειωμένος αδρομερώς κατά σημεία αλλά αρκούσης ακριβείας επί ορίων, στον οποίο θα αποτυπώνονται και όλες οι μορφές χρήσεων γης του Δ.Χ., εμβαδομέτρηση εκτάσεων κ.τ.λ. Τα στοιχεία αυτά ευκόλως ανασύρονται από τα διανεμημένα πολύγωνα του Δ.Χ. εντός του βοσκότοπου κατά αποκοπή των ορίων του, τα οποία κατά βάση θα καλύπτονται από τη Δασική Υπηρεσία χωρίς επιβάρυνση των κτηνοτρόφων.

γ) Με την καταχώρηση των ορίων βοσκοτόπων της κάθε εκμετάλλευσης επιλύεται και το άτυπο ιστορικά εθιμικό δίκαιο απλών χρήσεων γης μεταξύ των κτηνοτρόφων για τα όρια του τόπου του καθένα κ.τ.λ. ώστε να γίνει κατευνασμός της χρόνιας διαμάχης στην οποία η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να υπεισέλθει για ευνόητους λόγους ειδικά στη Κρήτη.

δ) Τα πεδία αυτά καταχωρούνται στον προς κύρωση Δ.Χ. και εμφανίζονται στην ανάρτηση.

ε) Παράλληλα με την κύρωση των αναγραφών των ορίων αυτών, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπαίθρου θα συνεργάζονται με τη Δασική Υπηρεσία για την σύνταξη πρώτης δασοτεχνικής έκθεσης σχετικά με τις επιτρεπτές και μη επεμβάσεις στον οριοθετημένο βοσκότοπο, τον επιτρεπόμενο αριθμό κατά είδος ζώου, το ισχύον πλαίσιο προστασίας του χώρου, την εκχώρηση του απολύτως απαραίτητου δασικού χώρου κ.τ.λ.

στ) Για τις δηλωμένες πλέον περιοχές αυτές θα συντάσσονται αργότερα και εντός προθεσμίας το πολύ 5 ετών, τα πλήρη Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης στα πλαίσια της εφαρμογής των δ/ξεων του ν. 4351/015/απόφαση καθορισμού προδιαγραφών 1058/71977/017 ΦΕΚ Β΄7-7-017 ως Δασοπονικά Σχέδια βελτίωσης κτηνοτροφικού τόπου από δασολόγους μελετητές.

ζ) Στα πλαίσια αυτά και οι περιφράξεις των ορίων των βοσκοτόπων όπως αυτές θα εγκρίνονται από τα σχέδια βελτίωσης, που σήμερα θεωρούνται παράνομες, θα αντιμετωπίζονται ως υποδομή προστασίας των έξωθεν καλλιεργημένων περιοχών και των έσωθεν δασών και ως στοιχείο αποτροπής της αδεσποσίας, διευκόλυνσης της εκτροφής, της φύλαξης κ.τ.λ. και ούτως επιλύεται και το χρόνιο αυτό πρόβλημα.

η) Μετά από αυτό η δήλωση εικονικών εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτός του δηλωμένου και καταχωρημένου πραγματικού χώρου βοσκής διακόπτεται.

θ) Η καταβολή των δικαιωμάτων έως του σημείου αυτού θα παραμείνει αδιατάραχτος.

ι) Η συνέχιση της καταβολής δικαιωμάτων πέραν αυτού του σημείου θα γίνεται επί του πραγματικού και όχι του φανταστικού και σύμφωνα με τα σχέδια δασοπονικής βελτίωσης κτηνοτροφικού τόπου.

κ) Η αρμοδιότητα εποπτείας της κτηνοτροφίας και βεβαίωσης δικαιωμάτων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιέρχεται πλέον στη Δασική Υπηρεσία που ήδη έχει και την εποπτεία του αγροτικού και δασικού χώρου και η οποία ενισχύεται αναλόγως.

λ) Εξετάζεται η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για εκμεταλλεύσεις υπαίθρου διότι η περαιτέρω διατήρησή του εγκυμονεί κινδύνους διάλυσης του αγροτικού και δασικού χώρου εν τέλει δε και της κτηνοτροφίας , διότι: το ενδιαφέρον του περιορίζεται στην απορρόφηση – διασπάθιση των κονδυλίων και όχι στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με την προστασία του αγροτοδασικού φυσικού περιβάλλοντος.

Σχόλιο: Στην Π.Ε. Λασιθίου η πιλοτική διαδικασία καθορισμού ορίων βοσκοτόπων δασικού χώρου έχει ήδη αρχίσει από το 2016 και επισυνάπτουμε προς τούτο το 1939/20-6-017 έγγραφό μας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα 1812/14-6-016, 937/15-3-017, 173/17-1-017, 1686/29-5-017, 2456/4-8-017, 2435/25-10-017, 3948/5-12-017, 3426/12-8-019, 2990/2-7-019, 1425/26-5-020 κ.τ.λ. ενδεικτικά έγγραφα προς τους κτηνοτρόφους που ανταποκρίθηκαν.

ΙV: Παράλληλα με την όλη διαδικασία αυτή:

α) το δικαίωμα των κτηνοτρόφων να υποβάλλουν ενστάσεις για τροποποιήσεις των Δ.Χ. εντός των ορίων του δηλωμένου βοσκότοπου παραμένει ενεργό και το έννομο συμφέρον πιστοποιείται από τυχόν συμβόλαια, μισθωτήρια, διαθήκες, Ε9, κτηνοτροφικό μητρώο, αλλά ακόμη και με μόνο το αίτημα – δήλωσης χρήσεως βοσκοτόπου και γίνονται ατελώς με την υποβολή του.

β) το δικαίωμα των κτηνοτρόφων να ενεργούν διαδικασίες αναγνώρισης ιδιοκτησιών στο ΣΙΔ και στα Τακτικά δικαστήρια για δασικές εκτάσεις εντός των ορίων του δηλωμένου βοσκότοπου παραμένει ενεργό και το έννομο συμφέρον πιστοποιείται από τυχόν συμβόλαια, μισθωτήρια, διαθήκες, Ε9, κτηνοτροφικό μητρώο, αλλά ακόμη και με μόνο το αίτημα- δήλωσης χρήσεως βοσκοτόπου και γίνονται ατελώς με την υποβολή του και με υποστηρικτική πρόβλεψη το άρθρο 62 του ν. 998/79.

γ) Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δεν διαταράσσουν τη τεθείσα χρήση του βοσκότοπου.

δ) Εντός των ορίων των βοσκοτόπων αυτών δεν χωρεί άλλη επέμβαση που δεν συνάδει με τον τιθέμενο σκοπό του δασοπονικού σχεδίου και που ακυρώνει την βοσκή.

V. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται κατεπείγουσες ώστε:

α) να αποκλιμακωθούν επί του παρόντος οι εντάσεις, να εκκαθαριστεί το πεδίο της κοινής γνώμης από παρανοήσεις, να διαμορφωθεί κλίμα εμπιστοσύνης και πλαίσιο διαλόγου με τους διαμαρτυρόμενους.

β) να αποτραπεί η καταστροφή του αγροτοδασικού και φυσικού εν γένει περιβάλλοντος, να ευοδωθεί η πραγματική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων, κ.τ.λ.

γ) να σταματήσει η κακουργηματικού χαρακτήρα για το δημόσιο συμφέρον

διασπάθιση των κοινοτικών κονδυλίων στις επιδοτήσεις άνευ αντικρίσματος που οδηγούν σε αδεσποσίες, κακή κατάσταση εγκαταστάσεων, κακή υγεία ζώων , κακή χρήση φυσικού -αγροτοδασικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του τυχοδιωκτισμού του επαγγέλματος , της κατά νόμο απείθειας, των αγροζημιών , της ζωοκλοπής, της κάθε είδους παραβατικότητας και εγκληματικής ενέργειας που σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο ενισχύουν ακροδεξιάς φύσεως μορφώματα που απειλούν σήμερα τους δασικούς υπαλλήλους, ζητούν την απόσχιση της Κρήτης κ.τ.λ.

δ) να απομονωθούν όσοι δεκαετίες τώρα λαμβάνουν επιδοτήσεις επί εικονικών δηλώσεων και να προστατευτούν οι πραγματικοί παραγωγοί.

Η κτηνοτροφία με την κύρωση των δασικών χαρτών με αυτές τις ρυθμίσεις αποκτά πλέον ένα στέρεο υπόστρωμα πάνω στο οποίο δύναται να αναπτύσσεται καλύτερα.

Φιλιππάκης Ματθαίος
Δασολόγος Δ/νσης Δασών Λασιθίου

 

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 10.04.2021

Διαβάστε επίσης:

→ Δασικός Χάρτης (Α΄): Εποικιστικές εκτάσεις

→ Δασικός Χάρτης (Β΄): Πρόδηλα Σφάλματα

→ Δασικός Χάρτης (Γ΄): Βλαστικά κριτήρια χαρακτηρισμού εκτάσεων – Ποσοστό δασικής βλάστησης, είδη δασικών θάμνων – Η περίπτωση του ασπάλαθου

→ Α΄ Μέρος: Η Εθνική Γη 

→ Β΄ Μέρος: H αλήθεια για το Δ.Χ. Π.Ε. Λασιθίου

→ Γ΄ Μέρος: Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα

→ Δ΄ Μέρος: Το Αγροτικό πρόβλημα στην Π.Ε. Λασιθίου

→ Ε΄ Μέρος: Το Κτηνοτροφικό πρόβλημα στην Π.Ε. ΛασιθίουΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , , , ,

1 reply

  1. Ο κόσμος δεν αλλάζει, αγαπητέ συνάδελφε από τη γνώμη σου αλλά από το παράδειγμα σου

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: