Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί

Μια περιβαλλοντική περιήγηση με βάση τη ΣτΕ 2236/2018

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 2236/2018 επιβάλλονται στο Κράτος δύο αποστολές (όρος ευρύτερος) και υποχρεώσεις, αμφότερες ανεκπλήρωτες. Οι αποστολές αυτές εντάσσονται στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο και ειδικότερα στο δίκαιο που διέπει τους δασικούς χάρτες. Οι ίδιες αποστολές-υποχρεώσεις επιβάλλουν τη ριζική μεταλλαγή στην ακολουθούμενη κατεύθυνση υπέρ των αγρωμένων δασών και σε βάρος των δασωμένων αγρών (όπως αυτή ενυπάρχει στις ΣτΕ 1285/2009 και 4877/2013).

Σε σχέση με την πρώτη αποστολή-υποχρέωση η ΣΤΕ 2236/2018 (υπό 4) ορίζει τα εξής:

«…Η πρώτη συνταγματική υποχρέωση, αυτή του δασολογίου, θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι η δασική χαρτογράφηση της χώρας αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή θεμελιώδους σημασίας συλλογικού αγαθού, που αποτελεί αντικείμενο συνταγματικής προστασίας. Τούτο δε, διότι τα δάση συνιστούν μέρος του φυσικού κεφαλαίου και πρέπει, ως περιβαλλοντικό αγαθό, να τελούν σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς…».

Ο εντοπισμός της πρώτης αυτής αποστολής-υποχρεώσεως για σύνταξη και λειτουργία δασολογίου δίνει την ευκαιρία στη ΣτΕ 2236/2018 να  επισημάνει τα ακόλουθα:

  • Το «βιώσιμο φυσικό περιβάλλον».
  • Την ανάγκη διασφαλίσεως του «βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος».
  • Τη δασική χαρτογράφηση της χώρας ως μέσο για την προηγούμενη διασφάλιση.
  • Το χαρακτηρισμό του «βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος» ως «θεμελιώδους σημασίας συλλογικού αγαθού, που αποτελεί αντικείμενο συνταγματικής προστασίας».
  • Τη σημαντική «παραδοχή» ότι η δασική χαρτογράφηση της χώρας αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση «βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος».
  • Τα δάση ως μέρος του φυσικού κεφαλαίου.
  • Τα δάση ως περιβαλλοντικό αγαθό.
  • Τα δάση ως αγαθό που τελεί σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς.

Κάθε μια από τις παραπάνω επισημάνσεις αποτελεί και ένα ξεχωριστό ζήτημα του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το ίδιο δίκαιο αποτελεί τη μόνη οπτική γωνία προσεγγίσεως των επιμέρους ζητημάτων. Επίσης, οι ίδιες επισημάνσεις προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο, εντός οποίου εξελίσσονται οι δασικοί χάρτες, τόσο από άποψη νομοθετικής καλύψεως όσο και από άποψη εφαρμογής και ερμηνείας των σχετικών ρυθμίσεων.

Τα αγρωμένα δάση και οι δασωμένοι αγροί είναι μέρος του φυσικού κεφαλαίου, αποτελούν περιβαλλοντικά αγαθά, διέπονται από το ίδιο αυστηρό προστατευτικό καθεστώς, εντάσσονται στη δασική χαρτογράφηση της χώρας, μετέχουν στη διασφάλιση του «βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος» και συνεπώς εντάσσονται στην έννοια-πλαίσιο «βιώσιμο φυσικό περιβάλλον», η διασφάλιση του οποίου συμπεριλαμβάνει, κατά την άποψή μας, τόσο τα αγρωμένα δάση όσο και τους δασωμένους αγρούς.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 06.05.2019

Διαβάστε επίσης:
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξη

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: