Δασολογική ορθότητα

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα η προστασία του δασικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 24 και 117, παρ 3, ανάγονται σε θεμελιώδη ζητήματα του Συνταγματικού Δικαίου αλλά και του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου.

Στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, ανήκει και η εισαγωγή ενός συστήματος καταγραφής του δασικού πλούτου της Χώρας, το οποίο να εξασφαλίζει την ακριβή, πλήρη και σαφή απεικόνιση των δασών (με την ευρεία του όρου σημασία).

Στο σύστημα καταγραφής των εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα θα έπρεπε να κυριαρχεί, ως αξίωμα, ο ακριβής, πλήρης και σαφής καθορισμός τους, χωρίς εκπτώσεις. Αντί για αυτό έχει εισαχθεί ένα σύνολο διατάξεων, το οποίο απομακρύνεται σημαντικά από το παραπάνω αξίωμα και το οποίο επιβάλλει την ύπαρξη δασικών χαρτών, από τους οποίους λείπουν σημαντικές εκτάσεις, όπως για παράδειγμα οι λεγόμενες – και ήδη αντισυνταγματικές – «οικιστικές πυκνώσεις», οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι βοσκήσιμες γαίες, τα αγρωμένα δάση και οι δασωμένοι αγροί και οι φρυγανικές εκτάσεις. Στις παραπάνω ελλείψεις μπορεί να προστεθούν και πάρα πολλοί προβληματισμοί σε σχέση με τη συνταγματικότητα αλλά και την αποκαταστατική λειτουργία των δασικών πρόδηλων σφαλμάτων.

Οι ελλείψεις αυτές στους δασικούς χάρτες κατευθύνονται σε μια σημαντική δασολογική ελαττωματικότητα, που χαρακτηρίζει τους υπάρχοντες δασικούς χάρτες σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται (καταρτίσεως, θεωρήσεως, αναρτήσεως ή κυρώσεως, δηλαδή μερικής κυρώσεως). Έτσι, όμως, αντί της δασολογικής ορθότητας εγκαθίσταται η δασολογική ελαττωματικότητα.

Η δασολογική ορθότητα επιβάλλει την ύπαρξη δασικών χαρτών που να είναι ακριβείς, πλήρεις και σαφείς.

Η δασολογική ορθότητα είναι αναγκαίο σύστοιχο της κτηματολογικής ορθότητας.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 31.05.2019

Διαβάστε επίσης:
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξη

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: