Της αποκαταστάσεως

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Άκουσα τον πρωθυπουργό μας κ. Α. Τσίπρα στη συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό να αναφέρεται στο Κτηματολόγιο και στους δασικούς χάρτες: «…δεν είχαμε Κτηματολόγιο και έχουμε. Δεν είχαμε δασικούς χάρτες και έχουμε».

Έχοντας ασχοληθεί και με τα δύο αυτά σημαντικά μορφώματα-θεσμούς του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, μου επιτρέπεται να διατυπώσω τα ακόλουθα:

Ως προς το Κτηματολόγιο.

Δεν είναι ακριβές ότι δεν είχαμε Κτηματολόγιο. Εικόνα αυτού που είχαμε υπάρχει, μεταξύ άλλων, και στο πόνημά μου «Κτηματολογικό Δίκαιο», 2013.

Επίσης, δεν είναι ακριβές ότι έχουμε Κτηματολόγιο. Αυτό που έχουμε είναι μια νεότερη φάση του Κτηματολογίου κυρίως με βάση τα άρθρα 1 – 42 ν. 4512/2018, με κύριο αντικείμενο την κατάργηση της ΕΚΧΑ ΑΕ και αντικατάστασή της με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Για τη σχετική αναμόρφωση του Κτηματολογικού Δικαίου υπάρχει ήδη δεύτερη έκδοση του πονήματός μου «Κτηματολογικό Δίκαιο», 2019. Αυτό, όμως δε σημαίνει καθόλου ότι έχουμε Κτηματολόγιο. Ελάχιστες αποδείξεις είναι η πρόσφατη μεταβολή των προθεσμιών του άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998, και μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καθώς και οι συνεχείς παρατάσεις υποβολής δηλώσεων κατά το στάδιο της κτηματογραφήσεως.

Ως προς τους δασικούς χάρτες.

Δεν είναι ακριβές ότι έχουμε δασικούς χάρτες. Αυτό που έχουμε είναι νόθους, δηλαδή ελαττωματικούς, δασικούς χάρτες, από την ανάρτηση των οποίων αφαιρούνται περιοχές ολόκληρες με δασικό πλούτο. Παράδειγμα, οι λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις», που κρίθηκαν οριστικά αντισυνταγμα τικές με την ΟλΣτΕ 685/2019, χωρίς ακόμη να αποκατασταθούν οι ελαττωματικοί δασικοί χάρτες.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.07.2019

Διαβάστε επίσης:
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξη

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: