Δασικός Δικαστής

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η εξαιρετική συμβολή του κτηματολογικού δικαστή στην όλη πορεία του Κτηματολογικού Δικαίου είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του δικαίου της κτηματογραφήσεως και των διατάξεων λειτουργούντος του Κτηματολογίου ανήκουν στη δημιουργική συμβολή των κτηματολογικών δικαστών.

Η επιτυχία του θεσμού είναι ένα σημαντικό προηγούμενο. Κατά τη γνώμη μας η δεσπόζουσα πορεία του επιτρέπει την ακόλουθη πρόταση. Την εισαγωγή του δασικού δικαστή. Το εγχείρημα δεν είναι απλό, αλλά κρίνεται απαραίτητο. Ο δασικός δικαστής μπορεί να μας απαλλάξει από τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών και από το Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών. Αλλά, παραπέρα, μπορεί να έχει αρμοδιότητες και για άλλα φλέγοντα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το απαράδεκτο άρθρο 14 ν. 998/1979, τις λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις» και τα δασικά πρόδηλα σφάλματα. Ακόμη και η συνεργασία κτηματολογικού και δασικού δικαστή – νομοθετικά εισαγόμενη – μπορεί να είναι κρίσιμη και σε ζητήματα κτηματογραφήσεως δασών που ανήκουν στο Δημόσιο.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.08.2019

Διαβάστε επίσης:
Της αποκαταστάσεως
Ουσιαστική ολοκλήρωση Δασολογίου (και …άλλες διατάξεις)
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξη

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: