Εν αναμονή

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Μετά τη ΔΕΗ και μετά το ΜΑΤΙ υπάρχουν Περιβάλλον (προστασία περιβάλλοντος), Κτηματολόγιο, Δασολόγιο και δασικοί χάρτες. Πηγές του παρόντος είναι α) Κείμενο υπό τον τίτλο «Οι περιβαλλοντικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο» σε Dasarxeio.com, 12.09.2019, (με αναφερόμενη πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ)· β) Προγραμματισμός και προτεραιότητες του ΥΠΕΝ για Κτηματολόγιο, Δασικούς Χάρτες, Μάτι, Ελληνικό, σε Dasarxeio.com, 12.09.2019, (με αναφερόμενη πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ)· γ) ΤΕΕ, Newsletter, 13.09.2019, σ. 3 και 5.

Α. Περιβάλλον (προστασία περιβάλλοντος)

1. Καθιερώνεται ενιαίος ψηφιακός χάρτης και ξεκινά η διαδικασία για την κατάρτισή του. Με βάση τους υπάρχοντες «δασικούς χάρτες».

2. Διευκολύνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

3. Καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία για τη διαπίστωση εάν απαιτούνται νέοι περιβαλλοντικοί όροι ή όχι (υποβολή μέρους του φακέλου).

Β. Σε σχέση με το Κτηματολόγιο υπάρχουν κυρίως οι ακόλουθες κινήσεις:

1. Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου.

2. Παρατάσεις προθεσμιών για υποβολή δηλώσεων κατά την κτηματογράφηση.

3. Νέα προθεσμία για το άρθρο 6, παρ. 2, ν. 2664/1998.

Γ. Σε σχέση  με το Δασολόγιο και τους δασικούς χάρτες εντοπίζουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 8 ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31.08.2019), το οποίο φέρει τον παράτιτλο «Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών» ορίζεται ότι:

«Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως τις 1. 3. 2019 και η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν, 3889/2010 (Α΄88) λήγει στις 30.8.2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παράγραφος 1 του ν. 4617/2019 (Α΄88), η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31.10.2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού».

2. Πρωταρχικός αδιαπραγμάτευτος στόχος του ΥΠΕΝ είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και η ανάρτησή τους.

3. Αποφάσεις του ΣτΕ καθυστερούν την περαίωση της διαδικασίας ολοκληρώσεως των δασικών χαρτών.

4. Μελετάται η κατάρτιση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η νέα επιτροπή, όπως γίνεται γνωστό από το υπουργείο, θα θέσει σε προτεραιότητα να απαντήσει στην οριστική αντιμετώπιση του θέματος των οικιστικών πυκνώσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως επίσης και σε θέματα τα οποία αφορούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιρρήσεων των ιδιοκτητών στους δασικούς χάρτες.

Από τη μια μεριά οι αποφάσεις του ΣΤΕ καθυστερούν τους δασικούς χάρτες και από την άλλη μεριά το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Τα παραπάνω ζητήματα, στο βαθμό που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, – αλλιώς υπάρχει και η διάψευση – δίνουν την εντύπωση ότι το αρμόδιο Υπουργείο προβαίνει κυρίως σε έμμεσες ανακοινώσεις για τη λήψη μέτρων, με αιωρούμενο το ζήτημα ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.  Εν αναμονή ενός τέτοιου λεπτομερούς σχεδίου … η έλλειψη του οποίου προβληματίζει.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 18.09.2019

Διαβάστε επίσης:
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: