Περί παρωχημένης … κρίσης

Γράφει ο Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση του ΣτΕ – η 652/2019, SoL– σε σχέση με το θεσμό της αναδασώσεως αναφέρεται σε τρία τουλάχιστο σημεία, στην κρίση ότι η αναδάσωση του έτους 1934 είναι «παρωχημένη Ειδικότερα:

  1. «… ειδικώς δε στην περίπτωση της αναδάσωσης του έτους 1934, η οποία, κατά τα ήδη εκτεθέντα, θεωρείται παρωχημένη,…», (υπό 6).
  2. «… δεν εμπίπτει η προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία εκδόθηκε σε πολύ παρωχημένο χρόνο και αφορά ευρύτατες εκτάσεις του λεκανοπεδίου Αττικής …» (υπό 10).
  3. «….δηλαδή σε στοιχεία αναγόμενα σε χρόνο παρωχημένο…», (υπό 12).

Η κρίση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε αναδασωκτόνες ερμηνείες, ακόμη και ευρύτερα σε δασοκτόνες ερμηνευτικές κατευθύνσεις.

Όταν δεν τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία – με τη συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνικής υπαιτιότητας – και όταν δασικές εκτάσεις μεταβάλλονται σε οικιστικές περιοχές κατά κόρο, το να ακολουθεί δικαστική κρίση ανωτάτου επιπέδου στηριζόμενη (και) στον παράγοντα του χρόνου, είναι επικίνδυνο. Παραμένουμε με την ελπίδα ότι το παρωχημένο αυτό δεν θα οδηγήσει σε τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυθαίρετων βιοτικών σχέσεων, στο πλαίσιο των επιταγών της ΟλΣτΕ 685/2019.

Διαβάστε επίσης:
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: