Περιστολή συνταγματικής ανεκτικότητας

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Στην ΟλΣτΕ 2499/2012 ήχθη το ζήτημα των αιολικών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις. Η Ολομέλεια αντιμετώπισε το όλο θέμα με σειρά σκέψεων, που κατανέμονται αφενός στις θέσεις της πλειοψηφίας, αφετέρου στις απόψεις της μειοψηφίας. Η πλειοψηφία αποφάνθηκε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τους αιολικούς σταθμούς είναι συνταγματικά ανεκτές. Πρόκειται για μια καθαρά διαπλαστική θέση, κινούμενη μεταξύ συνταγματικότητας και αντισυνταγματικότητας. Αντίθετα, η μειοψηφία ακολούθησε την εκδοχή της αντισυνταγματικότητας.

Μια νεότερη απόφαση του ΣτΕ, η 3012/2015, δεν ακολούθησε τις θέσεις της πλειοψηφίας  υπέρ της συνταγματικής ανεκτικότητας για τις διατάξεις που διέπουν τους αιολικούς σταθμούς. Δέχεται ότι δεν επιτρέπεται εγκατάστασή τους σε αναδασωτέες εκτάσεις, στηριζόμενη στο πρόσθετο ειδικό κριτήριο των καταφυγίων άγριας ζωής. Με τον τρόπο αυτόν, επανέρχεται η απόφαση στην απαγόρευση που εισάγει το Σύνταγμα στο άρθρο 117, παρ. 3, για τις αναδασωτέες εκτάσεις. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι σημαντικό, εισάγεται περιστολή στη νομολογιακή θέση της συνταγματικής ανεκτικότητας για τους αιολικούς σταθμούς.

Πέρα από τη συνταγματική ανεκτικότητα, δείγμα σοβαρό της διαπλαστικής παρουσίας της νομολογίας στην έννομη τάξη, υπάρχει και περίπτωση περιστολής της παραπάνω ανεκτικότητας, δείγμα σημαντικό και ευπρόσδεκτο στο πεδίο των νομολογιακών εξελίξεων. Τόσο η διάπλαση όσο και η περιστολή της προβάλλουν ανεξαρτησία νομικής κρίσης στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο, τόσο χρήσιμη και κρίσιμη για την εφαρμογή και ερμηνεία συγκεκριμένων ρυθμίσεων του νεοπαγούς αυτού κλάδου του νέου Εμπράγματου Δικαίου.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 21.10.2019

Διαβάστε επίσης:
Παρατάσεις Κτηματολογίου
Περί παρωχημένης … κρίσης
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: