Επικίνδυνος συνδυασμός εξελίξεων

 

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Πολλές σημαντικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την απονομή δικαιοσύνης στον τομέα του περιβαλλοντικού Συντάγματός μας (άρθρα 24 και 117, παρ. 3).

Εξέλιξη πρώτη. Νομολογιακά επικρατεί η τάση να αποκλείονται από τη σύνθεση δασικών οργάνων (επιτροπών και συμβουλίων) δικαστικοί λειτουργοί. Αυτό υποβαθμίζει προφανέστατα τις κρίσεις των νέων δασικών οργάνων, από τα οποία απουσιάζουν δικαστικοί λειτουργοί. Η διαμορφούμενη νέα κατάσταση πραγμάτων αφενός έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στην προστασία των δασών, αφετέρου συμβάλλει στη μετακύλυση σωρείας αποφάσεων στα δικαστήρια, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την απονομή δικαιοσύνης.

Εξέλιξη δεύτερη. Επιβάλλεται νομοθετικά η θέση ότι «Η έφεση επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που περιέχονται στο σχετικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου» (άρθρο 15, παρ. 3, ν. 4446/2016). Πρόκειται για δικονομικές υποχρεώσεις του εκκαλούντος, που πρέπει «…να τεκμηριώσει με ειδικούς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς, οι οποίοι περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο για καθέναν από τους προβαλλόμενους λόγους είτε ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί συγκεκριμένου νομικού ζητήματος, δηλαδή επί ζητήματος ερμηνείας διάταξης νόμου ή γενικής αρχής του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, η οποία είναι κρίσιμη για την επίλυση της ενώπιον του Δικαστηρίου αγόμενης διαφοράς…» (ΣτΕ 418/2019 (υπό 6). Είναι προφανέστατο ότι η επιβάρυνση των εκκαλούντων είναι συνάρτηση της επιβαρύνσεωςτων κοινωνών του δικαίου, που θα είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται σε νομικούς αντίστοιχων προδιαγραφών.

Εξέλιξη τρίτη. Νομολογιακά γίνεται δεκτό ότι λόγω των «παρωχημένων κρίσεων» δεν είναι δυνατή η ανατροπή των «μπετονιένων καταστάσεων» (ΣτΕ 652/2019). Ένα εξαιρετικά δυσάρεστο μήνυμα για τις αναδασωτέες εκτάσεις, το οποίο διευκολύνει – ακόμη και επιβραβεύει – το έργο σειράς ολόκληρης καταπατητών δασικών εκτάσεων.

Εξέλιξη τέταρτη. Ευτυχώς, η ΟλΣτΕ 685/2019 έκρινε ότι οι «οικιστικές πυκνώσεις» είναι αντισυνταγματικές. Επόμενα βήματα: Η εφαρμογή στην πράξη της προηγούμενης αποφάσεως∙ αλλά και τα δασικά πρόδηλα σφάλματα.

Η σύνθεση των παραπάνω εξελίξεων – σύνθεση που είναι ενδεικτική – επαναφέρει την εξαιρετική σημασία της κοινωνικής υπαιτιότητας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των εκτάσεων με δασική βλάστηση.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 24.11.2019

Διαβάστε επίσης:
Παρατάσεις Κτηματολογίου
Περί παρωχημένης … κρίσης
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

%d