Αιολικοί σταθμοί και contra legem ερμηνεία ή ένα ερμηνευτικό ισοζύγιο: «ναι μεν αλλά»

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η ΟλΣτΕ 2499/2012 αποφαίνεται σε σειρά ζητημάτων του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που διέπει τους αιολικούς σταθμούς. Η απόφαση κατά πλειοψηφία δέχεται ότι είναι συνταγματικά ανεκτή η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αναδασωτέες εκτάσεις, θέτοντας έτσι σε μη εφαρμογή το άρθρο 117, παρ. 3, Συντ. Σοβαρές και ισχυρές είναι οι θέσεις της μειοψηφούσας γνώμης.

Μεταξύ των επιχειρημάτων της μειοψηφίας επιλέγουμε το πρώτο από αυτά:

«…η αδιάστικτη γραμματική διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος έχει ως συνέπεια ότι δεν είναι αυτή δεκτική ερμηνείας…».

Η μειοψηφία θέτει δύο σοβαρότατα θέματα που εντάσσονται στο μέγα ζήτημα της ερμηνείας των συνταγματικών διατάξεων.

Πρώτο ζήτημα: Υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις δεκτικές και ανεπίδεκτες ερμηνείας;

Δεύτερο ζήτημα: Εάν πράγματι υπάρχουν διατάξεις ανεπίδεκτες ερμηνείας, επιτρέπεται να είναι ασφαλές κριτήριο η «αδιάστικτη γραμματική διατύπωση» συγκεκριμένου συνταγματικού κανόνα»;

Η μειοψηφία στην ΟλΣτΕ, στο προκύπτον θεωρητικό ζήτημα, δέχεται ότι υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις ανεπίδεκτες ερμηνείας, μια και εντάσσει σε αυτές το άρθρο 117, παρ. 3, Συντ. Προσεγγίζουμε τη θέση αυτή με επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, κάθε κανόνας δικαίου, ακόμη και κάθε συνταγματικός κανόνας, έχει ανάγκη από αναζήτηση του νοήματός του. Άλλο είναι το ζήτημα, αν αρκεί για την ερμηνεία συνταγματικής διατάξεως η γραμματική ερμηνεία ή η τελεολογική ερμηνεία ή επιβάλλεται σύνθεση αυτών. Καθώς και άλλο είναι το ζήτημα, αν στο συνταγματικό πεδίο η όποια ερμηνεία μπορεί να ενταχθεί – εξ αποτελέσματος – στην contra legem ερμηνεία, δηλαδή σε μια ερμηνεία που αντιτίθεται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου συνταγματικού κανόνα.

Η ίδια μειοψηφία δέχεται ότι η «αδιάστικτη γραμματική ερμηνεία» συνιστά ασφαλές κριτήριο για την ένταξη στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ερμηνείας διατάξεων του Συντάγματος το άρθρο 117, παρ. 3. Κατά τη γνώμη μας, μόνη η γραμματική ερμηνεία – ακόμη και η αδιάστικτη – δεν αρκεί. Επιβάλλεται συνδυασμός της με την τελολογική ερμηνεία.

Από ένα τέτοιο συνδυασμό – γραμματικής και τελολογικής ερμηνείας – συνάγουμε το συμπέρασμα ότι δε νοείται contra legem ερμηνεία στην περίπτωση (μη) εφαρμογής του άρθρου 117, παρ. 3, Συντ, όταν πρόκειται για εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις.

Δοθείσης ευκαιρίας, ίσως στο μέλλον να υπάρξει η αρμόζουσα επανεξέταση και η κατάλληλη επαναδιατύπωση της θέσης της παραπάνω πλειοψηφίας, ώστε, κατά την άποψή μας, να αποκατασταθεί το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 117, παρ. 3 Συντ.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 07.01.2020

Διαβάστε επίσης:
Αποτελεσματική και διαρκής προστασία δασών;
Νεοκληρούχοι και εκτάσεις-ακίνητα «συνειδητής εγκαταλείψεως»
Επείγουσα πρόταση
Επικίνδυνος συνδυασμός εξελίξεων
Περιστολή συνταγματικής ανεκτικότητας
Παρατάσεις Κτηματολογίου
Περί παρωχημένης … κρίσης
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: